Rating

Handelsbankens kostnad för finansiering på de internationella marknaderna påverkas av ratinginstitutens kreditbedömningar.

Handelsbankens rating

MOODY'SSTANDARD & POOR'SFITCH
LångfristigAa2AA-AA
KortfristigPrime-1A-1+F1+


Ratinginstitutens graderingsskalor

MOODY'S
LångfristigKortfristig
AaaPrime-1
Aa1Prime-2
Aa2Prime-3
Aa3Not prime
A1
A2
A3
Baa1
o s v


STANDARD & POOR'S
LångfristigKortfristig
AAAA-1+
AA+A-1
AAA-2
AA-A-3
A+B
AC
A-D
BBB+
o s v


FITCH
LångfristigKortfristig
AAAF1+
AA+F1
AAF2
AA-F3
A+B
AC
A-D
BBB+
o s v
© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice   » Cookies